Eldresenteret Kuben 62+, fast ansatte og frivillig.

2021004.jpg

Metadata

Tittel

Eldresenteret Kuben 62+, fast ansatte og frivillig.

Beskrivelse

Det er de tre ansatte på Kuben 62+. Alle andre er frivillige fra Kjelsås sanitetsforening.
På bildet kokken som driver kjøkkenet, Ulf Muhle og kjøkkenassistent, Nina Nærum. Mellom dem er frivillig, Solbjørg Ekenes.
Kuben 62+ er eldresenteret for Grefsen og Kjelsås. Det drives av Kjelsås sanitetsforening.
Leder for Kuben 62+ er Roy Ove Lyngstad.
Eldresenteret, Kuben 62+, lå i Kjelsåsveien 114 fra 1986 til 2018 da det ble bestemt at bygningen skulle rives.
Eldresenteret flyttet til trikkens endeholdeplass, Midtoddveien 14 i 2020.
Se også andre bilder fra Kuben 62+ på BildeID 20210001-20210008

Dato

Identifikator

20210004

Fotograf

Gårds/bruksnr.

72/4

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Ekenes, Solbjørg

Informant

Ekenes, Solbjørg

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

30.10.2021