Kongenes gull til Finn Geiran

20170069 mindre.jpg

Metadata

Tittel

Kongenes gull til Finn Geiran

Beskrivelse

Byantikvar Janne Wilberg fester Kongens fortjenestemedalje i gull på en overrasket Finn Geiran på årsmøtet til Historielaget.
Historielagets styre hadde sendt søknaden og lagt bl.a. vekt på hans lange innsats for lokal historie, 10 år i styret hvorav 6 år som formann i laget, 10 år som redaktør for På jakt og Vakt, redaktør for boka «Nord i Aker gjennom 10 000 år», frivillig arbeid for Grefsen og Disen vel og Velhuset samt hans arbeid som arkitekt og fagperson.
Han ble også sammen med Olle Cederbrand tildelt Historielagets æresmedlemskap.

Fotograf

Identifikator

20170069

Fotograf

Avbildet korporasjon

Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt 2/17, mars s.4-5 og 43.

Giver

Husby, Eli Hanna

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

20.10.2021