Storo skole (2)

20210021.jpg

Metadata

Tittel

Storo skole (2)

Beskrivelse

Storo skole, adresse Grefsenveien 28, lå på hjørnet av Grefsenveien og Birch-Reichenwalds gate. Aker kommune.
Skolen ble bygget i 1861. Etter byutvidelsen av Kristiania i 1878 ble Kjelsås skole bygget og i 1881 ble undervisningen flyttet dit. Noen elever ble flyttet til Nydalen bruksskole allerede i 1868.
Det var 4-5 klasserom i 1. etasje og i 2.etasje bodde lærer(e). Maks antall elever var 230.
I 1915 kjøpte familien Sørlie huset og eide det til det ble revet i 1976/1977. En av sønnen drev boktykkeri i uthuset til han døde i 1973.
Bygården nedenfor (Grefsenveien 26) står fremdeles. Det huset i sin tid NETO (Norsk Engelsk Tobaksfabrik), med sitt kjente sigarettmerke South State.
I 2006 holder bl.a. dagligvarebutikken Coop Prix til der.
Se også BildeID20210020 og 20210021.
I Historielagets tidsskrift På jakt og vakt fra mars 2006 som finnes digitalisert på nb.no, er det en artikkel om skolen på Storo.

Fotograf

Identifikator

20210021

Fotograf

Avbildet korporasjon

Storo skole

Gårds/bruksnr.

0301-76/3

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På jakt og vakt, mars 2006

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

20.10.2021