Militærmusikere på repetisjonsøvelse

G2020145.jpeg

Metadata

Tittel

Militærmusikere på repetisjonsøvelse

Tema

Beskrivelse

Bildet er antakelig tatt på Gardermoen. Tredje rekke, nummer to fra høyre, med ventiltrombone: Peder Pedersen.

Dato

Identifikator

G2020145

Sted

Publikasjon

Groruddalen Historielags årbok 2020

Giver

Torbo, Rolf E.

Informant

Torbo, Rolf E.

Rettighetshaver

Groruddalen Historielag

Registreringsdato

11.11.2020