Historielagets tur til Maridalen 24.9.2006 (3)

D20200012.jpg

Metadata

Tittel

Historielagets tur til Maridalen 24.9.2006 (3)

Beskrivelse

Historielaget var på tur til Hammeren og slåttemarka på Kirkeby 24.9.2006.
Ledet av Finn Geiran. Guide på omvisningen var leder i Maridalens Venner; Tor Øystein Olsen.
Et referat fra turen: Kulturmark: Områder der naturgrunnlaget er preget av jordbruksdrift. Vi snakker om dyrkamark, ulike former av slåttemark, beitemark, lauving og annen høsting av naturen til jordbruksdrift.
"Gammel kulturmark" blir brukt om ikke fulldyrkede områder, men hvor naturgrunnlaget er sterkt preget av høsting til ulike former for jordbruksdrift (beite, slått, lauving).
Vegetasjonen på "gammel kulturmark" blir kalt seminaturlig vegetasjon; dvs. vegetasjonen har en artssammensetning som er framkommet gjennom høsting og annen bruk av naturlig vegetasjon (hogst, rydding, brenning, slått, beiting, lauving med mer), og som består av naturlig forekommende (viltvoksende) arter, ikke innplantede eller innsådde.
"Gammel kulturmark" i hevd er blant de mest sjeldne og artsrike naturtypene vi har i Norge, og som vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på et representativt utvalg av de mest verneverdige.

Dato

Identifikator

20200012

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

62/5

Sted

Fargeinfo

Farger

Giver

Nielsen, Odd

Informant

Nielsen, Odd

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

1.11.2020