Trappa ned til Ogmunds vei

D20200009.jpg

Metadata

Tittel

Trappa ned til Ogmunds vei

Tema

Beskrivelse

Ogmunds vei ble delt i to da Kjelsåsbanen ble bygget opp fra Disen til Kjelsås. En vei ble til to blindveier.
Det ble trolig på 50-tallet bygget en trapp ned skråningen fra Kjelsås-trikken. Ogmunds vei fortsetter videre ned til Lindealléen.
Det er i dag ikke noen trapp, bare en dårlig gangvei.
På BildeID 20200008 ses der veien kom ned fra Glads vei til trikken.

Dato

Identifikator

20200009

Fotograf

Gårds/bruksnr.

73/721

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Hansen, Bjørn E.

Informant

Hansen, Bjørn E.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

1.11.2020