Der Ogmunds vei krysser Kjelsåsbanen

D20200008.jpg

Metadata

Tittel

Der Ogmunds vei krysser Kjelsåsbanen

Beskrivelse

Ogmunds vei ble delt i to da Kjelsåsbanen ble bygget opp fra Disen til Kjelsås. På dette bildet kommer veien ned fra Glads vei langs det lyse gjerdet. Den fortsetter ovenfor treet, ned en skråning og videre ned til Lindealléen. På BildeID 20200009 kan man se en trapp som ble bygget senere, for å lette gangtrafikken ned til Ogmunds vei.
Vi ser skinnene til Kjelsås-trikken oppover mot trafostasjonen som ligger helt oppe ved Morells vei. Grefsenveien ble bygget ut delvis ved siden av og på skinnegangen i etapper. Den siste etappen var fra Grefsenveien 132 til Samvirkelaget – etter 1970.
Her er Bjørn E. Hansen, 8 år, utenfor tomta der villaen i Grefsenveien 78 den gang ble bygget. Bjørn flyttet dit i 1948 da han gikk i 2.klasse på Sinsen skole. Fra 3.klasse byttet han til Grefsen skole. Han bor fremdeles i det huset.
Hestene kan ha vært brukt av faren, da han grov ut tomta. En og én hest foran en «skuffe» husker Bjørn at faren brukte til å grave ut tomten.
Speiderhuset Hiet er bygget mye senere - nærmere gutten enn treet.

Dato

Identifikator

20200008

Avbildet person

Avbildet korporasjon

Kjelsåstrikken

Gårds/bruksnr.

73/681

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Hansen, Bjørn E.

Informant

Hansen, Bjørn E.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

1.11.2020