Østmarka HV 40 år

Metadata

Tittel

Østmarka HV 40 år

Beskrivelse

Kay Devik, tidligere i Milorgruppe 13132, til venstre, sammen med sjefen for HV.

Dato (årstall)

BildeID

B20200046

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Devik, Gunnar

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2020-10-28