Kor 21 – Fra Grefsen kirke, 2010.

D20190088.jpg

Metadata

Tittel

Kor 21 – Fra Grefsen kirke, 2010.

Beskrivelse

Konsert i Grefsen kirke 2010. Nå er Kor21 blitt et stort kor.
Foran fra v: ukjent, Toril Strømnes, Inger Marie Tønsager, Lise Schie Berntsen, Lillian Oulie, Sissel Kravdal-Gjessing, Per Holth, Tarald Rohde, dirigent Gjermund Brenne, Erik Furuseth, Grethe Pettersen, Brita Sørlie, Torill Johannessen, Sidsel Bæver, Bodil Bergan.
2.rekke fra v: Maj Oxaal, ukjent, Hilde Sønderland, Tine Kjelgard-Petersen, Birgit Skaare Eriksen, Grete-Live Jakobsen, Solveig Gjems, Ingrid Johnsen, Tone Wengård, Geir Jørgensen, Svein Grimsvang, Anne Leine Andreassen, Brith Ramberg, Rita Skaarud, Eva Granhaug, Wencke Gangsø.
3.rekke fra v: Bjørg Tofte, May Brith Bøhm Telle, Anne Grete Tryggan, Gunn Quamme, Milda Mehn-Andersen, Kristian Gurvin, Frank Aage Fjellbekk, Paul Huse, Kristen Wik, Eli Winters, Mette Horgen, Ellen Lødemel.
Dirigenten er Gjermund Brenne. Han er den 5. faste dirigenten til Kor21.
Det finnes flere bilder fra Kor 21 på BildeID 20190070-20190090.

Identifikator

20190088

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Bæver, Sidsel T.

Informant

Bæver, Sidsel T.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

21.1.2020