Kor21 - konsert Frigjøringsjubileet, 1995.

D20190079nær.jpg

Metadata

Tittel

Kor21 - konsert Frigjøringsjubileet, 1995.

Beskrivelse

Kor 21s Fredskonsert i Grefsen kirke i forbindelse med 50-års jubileet etter Frigjøringen.
1rad fra v.: ukjent, Brita Andersen, Lillian Oulie, Rita Skaarud, ukjent, Nina Møglestue, Geir Jørgensen, Finn Pramnes, Torill Johannessen, ukjent.
2.rekke: Sidsel T. Bæver, Anne Grete Tryggan, ukjent, ukjent, Aili,. …,
3.rekke: ukjent, ukjent, May Brith Bøhm Telle, Ingun Hjorteseth, Morten Bettum, Øystein Bettum, Kris Hofsenes, Synnøve (litt foran), Heidi Nordin og Ellen Lødemel.
Det finnes flere bilder fra Kor21 på BildeID 20190070-20190090.

Identifikator

20190079

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Bæver, Sidsel T.

Informant

Bæver, Sidsel T.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

21.1.2020