Grefsenveien 119, 117 og 115. 1953

D20190021.jpg

Metadata

Tittel

Grefsenveien 119, 117 og 115. 1953

Beskrivelse

Fra venstre Grefsenveien 119, 117 og 115. Bilen er en Chevrolet Master 1937 eid av givers farfar (Karl Halvorsen). Det er givers mormor (Bertha og Vilhelm Aarøe) som står utenfor porten til nr. 121.
Nummer 119 er et hvitt vertikaltdelt tomannsbolig. Typen hus ble om talt som Svenskehus.

Legg merke til skiltet utenfor! «73-628 REN FYLL KAN LEGGES LANGS SPORET».
I dette bildet ser man godt at trikkelinjen (sporet) lå øst for Grefsenveien uten noe særlig oppfylling. Beboerne på østsiden, hadde jobben med å fylle opp slik at det senere ble vei med fast dekke der strikkeskinnene gikk.

Se også bildeserien fra samme giver BildeID20190002-0040.

Dato

Identifikator

20190021

Fotograf

Gårds/bruksnr.

73/627
73/626
73/625

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Halvorsen, Bjørn Aarøe

Informant

Halvorsen, Bjørn Aarøe

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

5.12.2019