Grefsenveien 121. 1952

D20190019.jpg

Metadata

Tittel

Grefsenveien 121. 1952

Beskrivelse

Første vinter etter at det røde huset i Grefsenveien 121 var ferdigbygget. Leif Halvorsen (far til giver) er byggherre. Det var opprinnelig et husbankfinansiert med leieboer i 2.etasje. senere bodde mormor til giver, Bertha Aarøe der.

Bak sees huset på oversiden av Kjelsåsveien (kanskje nr. 97).

Legg merke til skiltet utenfor! «73-628 REN FYLL KAN LEGGES LANGS SPORET».
Som nevnt for andre bilder i serien, lå trikkelinjen (sporet) øst for Grefsenveien uten noe særlig oppfylling. Beboerne på østsiden, hadde jobben med å fylle opp slik at det senere ble vei med fast dekke der strikkeskinnene gikk. Derfor var de interessert i ren fyllmasse. 73-628 er Gårdsnummer (73 er skilt ut fra Vestre Grefsen) og bruksnummer (628).

Se også bildeserien fra samme giver BildeID20190002-0040.

Dato

Identifikator

20190019

Fotograf

Gårds/bruksnr.

73/628

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Halvorsen, Bjørn Aarøe

Informant

Halvorsen, Bjørn Aarøe

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

5.12.2019