Postkort, Grefsen gartneri til Maridalsvannet, 1952-5

D20190017.jpg

Metadata

Tittel

Postkort, Grefsen gartneri til Maridalsvannet, 1952-5

Beskrivelse

Nederst til venstre sees Grefsen gartneri som lå der Torleifs allé går i dag. Trærne i alléen sees godt. Grefsen gartneri var utskilt fra Vestre Grefsen gård.
Det ble anlagt av Iver Bredo Olsen (bror av bonden på Vestre Grefsen, Ole Andreas Lilloe-Olsen) omkring 1. verdenskrig. Det ble overtatt av Leo Rivin på slutten av 1930-tallet. Gartneriet ble nedlagt omkring 1980 da det ble tomt for en rekkehusbebyggelse og senere to boligblokker.
Kjelsåsveien kommer opp fra nederste kant og Nandrups vei kommer inn fra høyre. Øvre Grefsen gård sees som det mørke bygget med 3+2 vinduer foran og til høre for tårnet på Grefsen Brannstasjon. Sandtakveien sees bak der.
Til venstre sees både noen hus i Brannvaktveien, deler av Jupiterveien og Nordlysveien samt Grefsenveien.
De nybygde Murerblikkene sees godt mot Maridalsvannet. Både Myrerveien, Fallanveien og Myrerskogveien samt Myrerjordet sees.
Oppe i åsen sees også tårnet til Grefsenåsen kapell.
Bak sees Maridalsalpene (bl.a. Øyungskollen, Mellomkollen, Hansakollen) samt Fagervannsåsen.

Se også postkortene i BildeID20190015 og 20190016.

Dato

Identifikator

20190017

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Halvorsen, Bjørn Aarøe

Informant

Halvorsen, Bjørn Aarøe

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

5.12.2019

Andre kommentarer

Merket Harstad som utgiver