Kulturminnet Christinedal fredet.

B20190180.jpg

Metadata

Tittel

Kulturminnet Christinedal fredet.

Beskrivelse

Riksantikvar Jørn Holme talte 7. oktober 2013 da forslag til fredning av eiendommen Christendal ble lansert. Midlertidig fredning har det vært siden 2019. Riksantikvar Jørn Holme mente det var flott å frede Harry Fetts vakre hjem 100 år etter at han ble riksantikvar.

Dato

Identifikator

B20190180

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder