Boligsameiet Mølledammen.

B20190177.jpg

Metadata

Tittel

Boligsameiet Mølledammen.

Beskrivelse

"Bekkhuset", Østensjøveien 81 A-E, ligger langs Østensjøbekken som nå går i kulvert langs bekkens opprinnelige trase. Øverste boligblokk, som ligger nermest Mølledammen heter "Damhuset", og er Østensjøveien 81 F. Den gamle bygningen er "Den Gule Stue". Boligsameiet ble ferdigstilt i juni 2013 og omfatter 112 leiligheter. Bildet er tatt 7/10 2013.

Dato

Identifikator

B20190177

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder