Forurensing fra Høyenhall Fabrikker

B20190136.jpg

Metadata

Tittel

Forurensing fra Høyenhall Fabrikker

Beskrivelse

Tomten til Østensjøveien 81 i forbindelse med opprenskning av miljøfarlige stoffer. Asfaltemulsjon (asfalt med giftig tjære) var lekket ut av tankene på Høyenhall Fabrikker og rent ned i bakken og trolig også videre til bekken. Vannet i forkant er regnvann. Foto: 30. juni 2011.

Dato

Identifikator

B20190136

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2019-09-04