Møllestein ved Mølledammen

B20190132.jpg

Metadata

Tittel

Møllestein ved Mølledammen

Tema

Beskrivelse

Mølledammen med Østensjøveien til venstre, boligen Christinedal på kollen bak dammen. Et møllehjul montert på en stein, minner om tidligere virksomhet. Foto:16.08.2019.

Dato

Identifikator

B20190132

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2019-09-04