Modell av Søndre Østensjø gård

B20190094.jpg

Metadata

Tittel

Modell av Søndre Østensjø gård

Beskrivelse

Modellen av hovedbygningen og låven på Søndre Østensjø er bygget av Helge Pettersen og vist på utstillingen "Historien om Østensjø bydel" åpnet 2/9 1996.

Dato

Identifikator

B20190094

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

147

Bydel

Giver

Oppsal bibliotek

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2019-06-05