Vålerengen gård - maleri

B20190062.jpg

Metadata

Tittel

Vålerengen gård - maleri

Beskrivelse

Maleriet viser gården i første halvdel av 1800-tallet. Kunstner ukjent. Album tekst: Ingeborg Cathrine disponerte gården etter biskop Smidts død i 1804. Vålerengen var da kirkens eiendom og enke-sete.
Da Ingeborg giftet seg med Lars Steensgaard i 1806, kunne hun fremdeles fortsatt disponere gården.
Lars Steensgaard kjøpte gården i 1827. Lars døde i 1847. Deres sønn Carl arvet gården. Gården ble solgt i 1860.
Oslo kommune kjøpte gården i 1897.

Identifikator

B20190062

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Registreringsdato

2019-04-03