Nordre Skøyen - maleri.

B20190060.jpg

Metadata

Tittel

Nordre Skøyen - maleri.

Beskrivelse

Maleri fra 1903 av Johannes Müller (1863-1945).

Dato

Identifikator

B20190060

Bydel

Fargeinfo

Farger

Registreringsdato

2019-04-03