Oslo Kommunes diplom for hagebruk.

B20180156.jpg

Metadata

Tittel

Oslo Kommunes diplom for hagebruk.

Beskrivelse

Oppsal Hagebrukslag
Etter initiativ fra Oppsal Vel ble Oppsal Hagebrukslag stiftet 4. mars 1938. Til stiftelsesmøte møtte det fram ca. 30 interesserte personer.
Med et par mindre endringer ble lovene for Golia Hagebrukslag enstemmig vedtatt som lover også for Oppsal Hagebrukslag. Medlemskontingenten ble fastsatt til kr. 3.-pr. år.
Det første styret fikk følgende sammensetning:
Formann Gustav Johansen. Viseformann Yngvar Olsen. Sekretær Valborg Tveter. Kasserer G. Hermansen. Første medlemsmøte ble holdt 18. mars på Oppsal Velhus.
Saker som opptok lagets medlemmer fra starten var sprøyting av frukttrær, beskjæring og gjødsling; ganske naturlig siden de fleste hager på den tiden var nyttehager med hovedvekten på frukttrær, bærbusker og grønnsaker.
Valborg Tveter ble på årsmøtet 1948 utnevnt til Hagebrukslagets første æresmedlem for sin innsats som sekretær helt fra starten i 1938 og for at hun alltid var villig til å stå som vertskap for lagets møter på Østensjø gård.
Gården sto som vertskap for mange av møtene etter krigen. I møteprotokollen fra årsmøtet i 1956 heter det: "Frøknene Tveter hadde dekket kaffebord med herlige smørbrød og deilige kaker». Hagebrukslagets medlemmer fikk alltid nyte godt av stor gjestfrihet på Østensjø gård.
Styrt var stort sett uforandret fra 1941 til 1954 med formann B. Gustavsen som ble avløst av Alf Løvberg på årsmøtet i 1955. Reidar Tornås overtok formannsvervet etter Alf Løvberg i 1959.
Etter hvert begynte også prydhagen å få større interesse. Stauder, roser og blomstrende busker. Kjente foredragsholdere var medvirkende til å øke interessen.
Mange aktuelle temaer ble tatt opp på møtene. Drabantbyen hadde kommet til Oppsal, og betydningen av å ta vare på eksisterende trær og planting som skjerm og le mot nabo og vei var blitt meget aktuelt.
Medlemmene kunne også skrive seg på bestillingsliste for felleskjøp av gjødsel og alle slags planter. Styret skaffet også hjelp til beskjæring av trær for de som ønsket det. Det var mye å holde styr på, særlig for kassereren.
Fra 1960 ble lagsmøtene holdt på forskjellige steder. Det gamle Velhuset var ikke alltid tilfredsstillende så en del av møtene ble holdt på Oppsal gård hos fru Løvseth, av og til på Golia Velhus og en enkelt gang på Skøyenåsen skole.
Men fremdeles ble de viktigste møtene holdt på Østensjø gård.
Valborg Tveter var gått bort i 1954, men tradisjonen ble holdt vedlike med søsteren Aagot Tveter og nevøen Håkon Smith som vertskap. Sistnevnte bidro ofte til utlodningen med gevinster som egg, og en etter sigende utmerket hjemmelaget vin. Møtene på Østensjø gård opphørte først ved Aagot Tveters død i 1972.

I årene som fulgte ble det mange plantebyttemøter, men også beskjæringskurs. Turer til utstillinger, museer, Norges Landbrukshøyskole og storgårder med hager. I 2006 ble det hvilepause inntil ny start i 2011. Et interimsstyre ble valgt med Knut Elgsaas som leder. Den hyggelige tradisjonen med plantebytte ble gjenopptatt. I tillegg ble det foredratt om frø og stiklingsformering, nyttige og skadelige insekter i hagen og poding av eple- og pæretrær for å nevne noen av temaene.
Kilde: Utdrag fra Oppsal Hagebrukslag 1938-2018 En jubileumsberetning.

Dato

Identifikator

B20180156

Sted

Bydel

Publikasjon

Oppsal Hagebrukslag 1938-2018 -En jubileumsberetning.

Giver

Oppsal Hagebrukslag

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-11-28