Slåttekarer på Østensjø gård

B20180149.jpg

Metadata

Tittel

Slåttekarer på Østensjø gård

Beskrivelse

Slåttefolk på Østensjø gård. Fra venstre Haakon Smith. Midt i bildet Eugen Johansen. Helt til høyre Alquist. De andre er innleide slåttefolk. Bildet er tatt 1937-1939.

Dato

Identifikator

B20180149

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

147

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Johansen, Bjørn

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-11-14