Plassen Kroken i Skøyenkroken 4

B20180143.jpg

Metadata

Tittel

Plassen Kroken i Skøyenkroken 4

Beskrivelse

Husmannsplassen Kroken er første gang omtalt i 1750. Husmannsplass under Skøyen inntil delingen i 1842, da den den fulgte med til Søndre Skøyen. Plassen ble frikjøpt i 1944 og er utvidet og rehabilitert et par ganger. Bildet er tatt 4/9 2018.

Dato

Identifikator

B20180143

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Jansen, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-11-07