Plassen Kroken i Skøyenkroken 4

B20180141.jpg

Metadata

Tittel

Plassen Kroken i Skøyenkroken 4

Beskrivelse

Alfred Pettersen frikjøpte husmannsplassen Kroken under Søndre Skøyen gård i 1944. Da forbedret han og utvidet både våningshus og driftsbygninger. Bildet er trolig tatt ca. 1955.

Identifikator

B20180141

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Jansen, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-11-07