Plassen Kroken i Skøyenåsveien 4.

B20180140.jpg

Metadata

Tittel

Plassen Kroken i Skøyenåsveien 4.

Beskrivelse

Husmannen Alfred Pettersen på Søndre Skøyen gård frikjøpte husmannsplassen Kroken i 1944, og forbedret og utvidet både våningshus og driftsbygninger Kroken er første gang omtalt i 1750.. Bildet er trolig tatt etter frikjøpet, ca. 1950.

Identifikator

B20180140

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Jansen, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-11-07