Alfred Pettersen ,husmann på Søndre Skøyen gård.

Metadata

Tittel

Alfred Pettersen ,husmann på Søndre Skøyen gård.

Tema

Beskrivelse

Alfred Pettersen, gjerne kalt Alfred i Kroken, født 1876 i Spydeberg. Han kom knapt 20 år gammel til Kroken og fikk arbeid på Søndre Skøyen. Huset var trangt og fattigslig, bare et lite rom og gruekjøkken. Daglønnen på Søndre Skøyen var i mange år kr. 1 på egen kost. I leie for plassen ble det betalt kr. 24 pr. år.

Alfred var en arbeidsom kar som i 27 vintre drev med isskjæring på Østensjøvannet. Arbeidstiden var fra kl. 5 til kl. 19.30 med tre timers matpause, noe som ga opp mot kr. 5 pr. dag. Alfred var også slakter, en virksomhet han drev med i 60 år. På senhøsten reiste han rundt til bondegårder med en tung treskemaskin drevet med damp. Lange dager ble det også med vanlig gårdsarbeid på Søndre Skøyen der han også drev som smed, salmaker og snekker. Tømmer fra skogen kjørte han til gården og sagde plank på gårdssagen.
Alfred jobbet i over 50 år på Søndre Skøyen, fra 1895 til 1946. Kroken ble frikjøpt i 1944. Låven ble revet omkring 1967/68, men våningshuset står fremdeles med adresse Skøyenkroken 4. Alfred døde i 1966, 90 år gammel.
(Kilde: Nordre Skøyen Hovedgård gjennom 600 år)

BildeID

B20180139

Avbildet person

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Jansen, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-11-07