Flyfoto av aker sykehus.

G2018072.jpg

Metadata

Tittel

Flyfoto av aker sykehus.

Tema

Beskrivelse

Nederst til høyre i bilde ser vi gårdsanlegget til Nordre Sinsen Låven bidro til et lukket gårdstun slik det var vanlig på Akergårdene. Fjøset hadde plass til 10 kyr. I stallen sto fem hester, mens det var 19 griser i grisehuset (revet før bildet ble tatt). Gården leverte også halm til madrassene på sykehuset og pleiehjemmet. Fjøset og låven ble revet på 1970-tallet. Store Ringvei hadde da allerede spist av hagen.

Dato

Identifikator

G2018072

Gårdsnavn

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Groruddalen Historielags årbok 2018

Giver

Fikkan, Anne

Informant

Fikkan, Anne

Rettighetshaver

Byarkivet

Registreringsdato

17.10.2018