Rosenbusch på Skøyenåsen.

B20180133.jpg

Metadata

Tittel

Rosenbusch på Skøyenåsen.

Beskrivelse

Rosenbusch var en del av tyskerenes leir på Skøyenåsen som ble overtatt av Milorg i frigjøringsdagene i mai 1945. Etter overtakelse fra tyskerne oppholdt milorgjegere og lotter seg her i noen måneder. Fra venstre Ragnvald Fagernes og Randi Devik (f.Ruud).

Dato

Identifikator

B20180133

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Rundt Vannet nr. 18, 2020

Giver

Devik, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-10-17