Hus nummer 2 på Rosenbusch.

B20180132.jpg

Metadata

Tittel

Hus nummer 2 på Rosenbusch.

Beskrivelse

Rosenbusch var en del av tyskerenes leir på Skøyenåsen som ble overtatt av Milorg i frigjøringsdagene i mai 1945. Etter overtakelse fra tyskerne oppholdt milorgjegere og lotter seg her i noen måneder. Nummer 2 fra venstre Lillemor Lillegraven, deretter Randi Devik (f.Ruud) og i døra Ragnvald Fagernes.

Dato

Identifikator

B20180132

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Rundt Vannet nr. 18, 2020

Giver

Devik, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-10-17