Huset "Lottebo" på Rosenbusch.

B20180130.jpg

Metadata

Tittel

Huset "Lottebo" på Rosenbusch.

Beskrivelse

Til venstre Randi Devik (f. Ruud) og Lillemor Lillegraven.
Rosenbusch var en del av tyskerenes leir på Skøyenåsen som ble overtatt av Milorg i frigjøringsdagene i mai 1945. Etter overtakelse fra tyskerne oppholdt milorgjegere og lotter seg her i noen måneder.

Dato

Identifikator

B20180130

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Devik, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-10-10