Milorgjegere på Rosenbusch.

B20180121.jpg

Metadata

Tittel

Milorgjegere på Rosenbusch.

Beskrivelse

Rosenbusch var en del av tyskerenes leir på Skøyenåsen. På bildet ser vi tre Milorgjegere som nettopp er frigitt fra tysk dødscelle. Alle tre het Per til fornavn og gikk under navnet "De tre P'er". Milorg brukte leieren som forlegning i maidagene 1945.

Dato

Identifikator

B20180121

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-10-10