Milorgjegere på Nordre Skøyen.

B20180119.jpg

Metadata

Tittel

Milorgjegere på Nordre Skøyen.

Beskrivelse

På Malerhaugen var det også stasjonert Milorgjegere. Bildet viser to Milorgjegere som pusser håndvåpen under besøket på Nordre Skøyen.

Dato

Identifikator

B20180119

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Devik, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-10-10