Frigitte Milorgjegere

B20180055.jpg

Metadata

Tittel

Frigitte Milorgjegere

Beskrivelse

To Milorgjegere nylig frigitt fra tysk fangenskap. Her er de tilstede ved en samling på Nordre Skøyen hovedgård. Damen til venstre er Anna Lilegraven.

Dato

Identifikator

B20180055

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Devik, Randi

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-06-13