Tvetenbekken

B20180049.jpg

Metadata

Tittel

Tvetenbekken

Tema

Beskrivelse

Stordamveien – langs Godlias nordgrense – fikk sitt navn fra Stordammen, en kunstig anlagt dam for vannforsyning til husdyrene på Tveten gård. På et stykke av veien gikk vannet gjennom trerør, dvs. uthulte trestammer man benyttet før støpejern kom i bruk. Stordammen var om lag 25 m lang og 6-8 m bred. En fin isflate i nærmiljøet om vinteren og velegnet for seiling med modellbåter om sommeren. Dammen hadde et rikt dyre- og insektliv, med kretsende svaler og andre fugler, og masse frosk, salamandre, øyenstikkere og andre kryp. Slik ble stemningen ved dammen beskrevet av en som opplevde Stordammen på 1930-tallet.

Kommunen rev ned den vakre, mosegrodde demningen av hugget råstein etter krigen – nå er bare en bekk tilbake, vanligvis kalt for Tvetenbekken.

Stordamveien fikk navnet i 1927 den gang dammen fortsatt var dam, mens Stordamsnaret fikk navn i 1958, altså etter at dammen var revet.
Bildet er tatt 5. mai 2018 og viser den delen av Tvetenbekken som dannet Stordammen.

Dato

Identifikator

B20180049

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2018-06-13