Grefsen og Kjelsås nordover mot Maridalsvannet, 1950-årene

20180056.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen og Kjelsås nordover mot Maridalsvannet, 1950-årene

Beskrivelse

Litt til høyre i nederste billedkant kommer trikken opp fra Disen. Den svinger til høyre og så innover Grefsenplatået fra krysset Glad svei med Morell vei. Det er tydelig at Grefsenveien ikke er ordentlig utbygget, da det er tydelige kjørespor nordfra på Grefsenveien og ned Morells vei.
Ogmunds vei går fra venstre hjørne og rett over trikken opp til Glad vei. Forretningsgården i Glads vei 20 og Vestre Grefsen gård med gartneriet er litt nedenfor midten. Torleifs allé sees øst for Vestre Grefsen. Tårnet til Grefsen brannstasjon sees like ved.
Doktor Smiths vei går av fra trikken nesten nederst.
Huset og låven på Nedre Grefsen (Morells) gård sees i venstre bildekant.
På Grefsenplatået er alle fire forretningsgårdene bygget.
Myrerblokkene er ferdige. Fallanveien og Myrerskogveien er synlige.
Grefsenveien går bare frem til nr. 132. Der gikk trikken alene på en fylling. En yndet snarvei til og fra skolen, noe selvsagt ikke trikkeførerne likte.

Dato

Identifikator

20180056

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Geiran, Odd

Informant

Grimsvang, Anne Margrethe

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

21.5.2018