Grefsen nordover mot Maridalsvannet, 1936-37.

20180055.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen nordover mot Maridalsvannet, 1936-37.

Beskrivelse

I nederste billedkant kommer Kapellveien opp og i sving mot Grefsen skole ved venstre billedkant. Bildet viser alle 4 skolehusene samt lærerboligen i Kapellveien 71.
Kapellveien 76 er bygget der Kirkegårdsbakken kommer ned. Dette huset er i 2018 isolert og pusset opp samtidig med at det er bygget en to-mannbolig nedenfor i haven.
Til høyre i nederste billedkant går Morells vei i skjul under trærne på skrå oppover og ut av høyre billedkant før den kommer opp til Nedre Grefsen gård (Morells gård).
Glads vei går tvers over bildet og er den øverste utbygde vei vest for Gamle Kjelsåsvei.
Man ser at byggingen av Grefsen kirke ikke har startet. Jordene som nå er kirkegård sees omtrent midt på bildet.
Bråtenalléen og Kastanjeveien er godt utbygget og sees på tvers av bildet.
Platåveien er under utbygging. Man ser at husene på sydsiden ligger med langsiden til veien og de på nordsiden ligger med kortsiden av veien. Mer om tanken bak utbyggingen i Platåveien kan lese i På Jakt & Vakt 2/2014.
Saturnveien og Marsveien er bygget ut vest for Gamle Kjelsåsvei.
Brekke gård sees øverst på Brekkejordene i øverste del av bildet, litt til venstre for midten. Ved Sagadammen sees Sagagårdene der arbeiderne på sagbrukene bodde.
Sees det godt etter kan låven på Kjelsås gård sees til høyre for de fire Sagagårdene.

Dato

Identifikator

20180055

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Historielagets bok: Sør for Maridalsvannet side 135.

Giver

Geiran, Odd

Informant

Grimsvang, Anne Margrethe

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

21.5.2018