På Jakt & Vakts redaktør og noen redaksjonsmedlemmer takkes av i 2017.

20180054.jpg

Metadata

Tittel

På Jakt & Vakts redaktør og noen redaksjonsmedlemmer takkes av i 2017.

Tema

Beskrivelse

På Historielagets årsmøte 16. mars 2017 ble fem fra redaksjonen i På Jakt & Vakt takket av.
Redaktør Finn Geiran (til venstre) og Øyvin Rannem (lay-out) etter 10 år. Tor Langset kom inn i redaksjonen i 2005, mens Asbjørg Hammer har vært i redaksjonen siden 2003.
Kjell A. Johannessen (fra 2012) ga seg også, men var ikke tilstede.
Stor takk til alle 5, da medlemsbladet vårt er en skattekiste.

Identifikator

20180054

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2/17 s. 41.

Giver

Bjørndal, Johs,

Informant

Husby, Eli Hanna

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

21.5.2018