Hans Kasbohm, gartner Nedre Grefsen gård, 1916-1923

20180033.jpg

Metadata

Tittel

Hans Kasbohm, gartner Nedre Grefsen gård, 1916-1923

Tema

Beskrivelse

Hans Kasbohm (f. 1982 i Tyskland) var utdannet handelsgartner i Mecklenburg i Nordtyskland. Til utdannelsen hørte den gang en vandringstid som førte ham til Fredrikstad i 1905. Der møtte han Ellen Marie Elmgren. De giftet seg i 1908.
I 1916 ble han ansatt på Nedre Grefsen går hos Petter Andreas Morell. Der var han til 1923.
Han drev senere Grefsen gartneri som lå mellom de to grenene av Thorleifs allé, som begge fører inn til Vestre Grefsen gård. Det ble anlagt av en av sønnene på Vestre Grefsen, Iver Bredo Olsen, omkring første verdenskrig. Gartneriet ble stadig utvidet og skal i en periode ha vært Norges største.
Her sees et tidlig bilde av ham.
Hans Kasbohm er far til Sigurd som har skrevet seks deler om sin barndom på Grefsen i På Jakt & Vakt i 2015 og 2016.
Se også BildeID 20170039 og 20170010.

Dato

Identifikator

20180033

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 3/16 s. 28

Giver

Kasbohm, familien

Informant

Kasbohm, Sigurd

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

1.5.2018