Olle Cederbrand 80år

20180029.jpg

Metadata

Tittel

Olle Cederbrand 80år

Beskrivelse

Olle Cederbrand er født og vokste opp i Myrerskogen (Myrerskogeveien 29, tidligere Åsveien 17) . Bortsett fra fem år ved St. Hanshaugen og ett år på Ørland som meteorologfullmektig har han alltid bodd der. Han gikk på Kjelsås skole og Grefsen middelskole og gymnas og utdannet seg til lærer og datainstruktør.
Han har vært en svært verdifull medarbeider i Historielaget gjennom mange år, både som medlem av redaksjonen for På Jakt & Vakt og boka Nord i Aker gjennom 10 000 år, og som Historielagets uofffisielle «pressekontakt».
Det er imidlertid i forbindelse med Historielagets bildebase at han, gjennom utallige ulønnede timer, har hatt aller størst betydning. Uten Olle hadde ikke bildebasen eksistert, i hvert fall ikke på nivå og med det omfang den har.
Både gjennom yrke og legning for systematikk tilegnet han seg raskt kunnskaper om den digitale verden.
Historielagets leder Bjørnulf Sandberg engasjerte Olle til å lede digitaliseringen av den verdifulle samlingen av lokale bilder som Harry Lagert hadde stått for siden laget ble stiftet i 1979.
Deretter har Olle overvåket og deltatt i innsamlingen av de bildene som senere har kommet. Han har bearbeidet og reparert bilder når det har vært nødvendig, og kontrollert de opplysningen som har fulgt med bildene. Med fast hånd har han styrt dem som har hatt ansvaret for driften av basen til enhver tid.
På årsmøtet i 2017 ble Olle Cederbrand utnevnt til Æresmedlem av Historielaget.

Dato

Identifikator

20180029

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 3/16 s. 36.

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

5.2.2018