Tunet på Vestre Grefsen, 2015.

20180008.jpg

Metadata

Tittel

Tunet på Vestre Grefsen, 2015.

Beskrivelse

Grefsen er et gammel -vin-navn. Grunnlaget for å hevde at navnet Grefsen må være svært gammelt, er at gården er delt allerede i 1336 og navnet er blitt et sognenavn.
Men man er ikke sikker på hva forstavelsen Gref-, står for.
Vestre Grefsen var en stor gård. Mesteparten av bebyggelsen på Grefsenplatået er anlagt på Vestre Grefsens grunn. Eiere har vært bland annet: Ole Christopher Wessel, Frederik Glad, Ole Petter Lilloe og familien Lilloe-Olsen.
Vester Grefsen har adresse til Glads vei 23, med hovedinngang fra krysset med Grefsenveien.
Vestre Grefsen gård er nå St. Josephsøstrenes kloster. Det er en katolsk nonneorden hvis fulle navn er St. Josephsøstrene av Chambéry (C.S.J.). De driver aldershjem for eldre nonner samt holder gudstjenester og rettretter der.
Mer informasjon om Vestre Grefsen gård finnes i Historielagets bok: Nord i Aker, gjennom 1000 år og ved å søke opp flere bilder fra vår bildedatabase.

Dato

Identifikator

20180008

Fotograf

Avbildet korporasjon

Vestre Grefsen gård

Gårds/bruksnr.

73/321

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 1/16 forsiden.

Informant

Aaby, Gudveig Henryette

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

01.02.2018