Eldrerådet i Bydel 21 i 1990.

Metadata

Tittel

Eldrerådet i Bydel 21 i 1990.

Tema

Beskrivelse

Eldrerådet i Bydel 21, Grefsen, Kjelsås og Nydalen.
Fra venstre:
Ole Breiby, representant for Brukerrådet
Lycy Aas, representant Grefsen og Disen pensjonsforening
Randi Ihlen, rep. for Kjelsås pensjonistforening
Arne Sæter, rep. for pensjonistforeningen B21
Gudrun Sivertsen, rep. for pensjonistforeningen Firer’n
Sissi Øvergaard, rep. Arbeiderpariet
Trygve Gjetland, rep. Høyre
Sigrid Pedersen, sekretær fra bydelens administrasjon.
Eldrerådet er oppnevnt av Bydelsutvalget og er et rådgivende organ for bydelsutvalget. De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår.

Dato (årstall)

BildeID

20180007

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Haavardsholm, Jorid

Informant

Sivertsen, Gudrun

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

01.02.2018