Besøk på Kjelsås skole 5. april 2017. De eldste stilte opp.

20180003.jpg

Metadata

Tittel

Besøk på Kjelsås skole 5. april 2017. De eldste stilte opp.

Beskrivelse

De eldste var spente på hvordan skolen deres var blitt.
Thorleif Jahr var eldste deltaker. Han begynte i 1.klasse i 1935. Da var skolen bare 16 år og alt var samlet i ett bygg.
Mer informasjon om Thorleif Jahr og hans firma Jahr & Sønner se På Jakt & Vakt 4/17 s. 4-11.
Til venstre for Jahr står Willy Anly (tidligere Andersen). Han begynte på Kjelsås skole i 1939.
De to damene er Ilse Ragnhild Bøe til venstre og Eva Bøe Moen til høyre. De var elever ved Kjelsås skole fra hhv. 1943-1950 og 1945-1952. De er døtre Lars Bøe som var
lærer på Kjelsås skole fra 1928-1962. Han var også inspektør.
Begge de to samt broren deres Harald, fulgte i farens fotspor og underviste ved Kjelsås, Engebråten og Grefsen videregående skoler.
De vokste opp i gamle Kjelsås skole i Kjelsåsveien 111b som ble lærerbolig da skolen i 1917 åpnet i Asbjørnsens vei 3.
De var alle veldig imponert over hvor stor og gjennomtenkt skolen var blitt.

Identifikator

20180003

Fotograf

Avbildet korporasjon

Kjelsås folkeskole (Kjelsås skole)

Gårds/bruksnr.

72/38

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2/17 s. 23.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

01.02.2018