Rønningen – det skal bygges

Metadata

Tittel

Rønningen – det skal bygges

Beskrivelse

Rønningen Folkehøyskole er utvidet med påbygg av en etasje, nye internatrom, ny idrettshall samt at alt det gamle som er i bruk, er pusset opp.
Norges KFUK-KFUM som eier skolen, bestemte seg for å finansiere dette ved nybygging av boliger på tomten rundt skolen. Derfor rives alle personalboligene og andre hus som ikke brukes på området.
Forklaringer til kartet:
A- Undervisningsbygget med påbygget en etasje (lilla)
B- Flerbrukshall (rosa)
C- Nye boligblokk (rosa) BildeID 20170103
D- Den gamle hotellbygningen (lys blå) BildeID 20170101
E- Nytt internat (rosa)
F- Herregården BildeID 20170102 (brunt)
G- Gamle internatbygget (brunt)
Rosa er planlagte og nybygde hus.

Dato (årstall)

BildeID

20170099

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Informant

Grimsvang, Anne Margrethe

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

29.11.2017