Fullmånemøte, Det stemmes!

20170094.jpg

Metadata

Tittel

Fullmånemøte, Det stemmes!

Beskrivelse

Fullmånemøtet på Trollvannstua inneholdt både sang og kåseri. Hva det ble stemt over, sier ikke referatet noe om, men Leif Gjerland fortalte om «Nordens Pompeii» og jernbanenes senere herjinger med denne historiske skattkisten. Det gjelder altså Gamlebyen og ødeleggelsene av den gamle hovedstaden som jernbaneutbygging medførte. Det var først i 1920 – etter 70 års graving- at Gerhard Fischer greide å berge deler av området. Han var ansatt i Statsbanenes arkitektkontor og hadde fra 1917 det arkeologiske tilsynet med utgravingene for jernbanen.

Gjerland hadde med seg sin nyskrevne bok : Det var en gang i Oslo.

Follobanen medfører også graving, men nå følger arkeologene tett opp og de avdekker stadig nye funn.

Fra venstre: Gjerland, Finn Geiran, Frank Åge Fjellbekk.

Dato

Identifikator

20170094

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 1/15 s. 36-37

Giver

Husby, Eli Hanna

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

21.11.2017