Historielagets tur Nes kirkeruin.

20170083.jpg

Metadata

Tittel

Historielagets tur Nes kirkeruin.

Beskrivelse

Etter besøket ved Eidsvollsbygningen i forbindelse med 200 års jubileet for grunnloven, dro deltakerne til Nes kirkeruin.
Den ligger ved Vormsund, på neset der Glomma møter Vorma.
Magne Roland fra historielaget informerte. Kirken ble bygd på 1100-tallet som en langkirke i romansk stil. Den ble på slutten av 1600-tallet gjenoppbygget etter brann, som en korskirke.
Den ligger på leirgrunn og da kirken ble rammet av brann igjen i 1851, ble ny kirke oppført lengre unna elvemøtet, på en sikrere tomt.
Kirkeruinen er en del av Museet i Akershus, Nes samlinger.
Eidsvollsbildene se BildeID 20170078, 79, 80 og 81.

Dato

Identifikator

20170083

Fotograf

Avbildet korporasjon

Nes samlinger, Mueseet i Akershus

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 3/14 s. 43.

Giver

Husby, Eli Hanna

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

19.11.2017