Lektor Hovda på båttur, Grefsen realskole og gymna

20170061.jpg

Metadata

Tittel

Lektor Hovda på båttur, Grefsen realskole og gymna

Tema

Beskrivelse

Lektor Hovda på tur med realskoleklasse II c. Turen gikk til Strømstad og innom Fredrikstad.
Lektor Hovda underviste på Grefsen videregående (Grefsen gymnas) fra ca. 1960 og til begynnelsen av 1980-tallet. Han underviste i religion og norsk.
Født 24.5.1915, død 4.12.2005.

Dato

Identifikator

20170061

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Bjørnsand, Birgit Garhovd

Informant

Bjørnsand, Birgit Garhovd

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

15.11.2017