Kulturvernprisen 2016 til aksjonsgruppa «Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen».

20170067.jpg

Metadata

Tittel

Kulturvernprisen 2016 til aksjonsgruppa «Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen».

Tema

Beskrivelse

Historielagets Kulturvernpris 2016 ble gitt til Aksjonsgruppa «Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen» på Historielagets årsmøte 16. mars 2017 på Grefsen Menighetssenter.
Mottakere var lederne av aksjonsgruppa: Benedicte Bull og Haavard Nordlie.
Aksjonsgruppa ble spontant etablert i februar 2016. Nordlie oppdaget ved gjennomlesing av Kommuneplanen mot 2030 at et stort område på nedre Grefsen var – uten at navnet Grefsen var nevnt noe sted – foreslått som «utviklingsområde». I praksis betyr dette at det legges til rette for sanering av ca. 260 boliger med 440 boenheter og åpner for bygging av høyhus på inntil 12 etasjer og næringsbygg som er dobbelt så stort som Storo Storsenter.
Et meget aktivt arbeid er gjennomført for å opplyse og påvirke slik at historiske og menneskelige verdier kan bevares på nedre Grefsen. Arbeidet har fortsatt gjennom 2017 og må nok fortsette inn i 2018.
Mer info finnes på hjemmesiden til aksjonsgruppa: www.nedregrefsen.no

Identifikator

20170067

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2/17, s. 44-45. Mer info finnes også på www.nedregrefsen.no.

Giver

Husby, Eli Hanna

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

13.11.2017