Slekt og venner på Abildsø gård rundt 1900

B20170082.jpg

Metadata

Tittel

Slekt og venner på Abildsø gård rundt 1900

Beskrivelse

Bildet er tatt i hovedhuset på Abildsø gård, ca. 1900. Øverst til venstre: Georg Enbom, salmaker med verksted i Oslogate, Erling Drangsholt. skuespiller, Dagmar Gustafson (gift Bøhler), Ludvig Enbom, toller, Maren Enbom og Gustaf Gustafson. Nederst fra venstre: Fru Drangsholt, fru Sigrid Gustafson, fru Zappfe (Zappfe og Drangsholt - søstre til fru Gustafson),.

Dato

Identifikator

B20170082

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Markussen, Jon A.

Registreringsdato

2017-09-13