Nydalen bruksskole,- tidligere også kalt Ellendalen skole, ca. 1930

20170053.jpg

Metadata

Tittel

Nydalen bruksskole,- tidligere også kalt Ellendalen skole, ca. 1930

Beskrivelse

Ellendalen (Elendalen) Spinderi startet opp på ved Akerselva i 1845. Den ble overtatt av Nydalen Compagnie (tidligere Øvre og Nedre Nydalens spinderier) i 1895.
Det ble drevet skole i Nydalen fra 1857 til 1905.
Skolen lå i Tverrvei 1 (Skolegata) og ble revet da Store Ringvei (Ring 3) ble bygget tidlig i 1950-årene.
Bygningen er typisk for de faste skolene som ble bygget i Aker som avløsning til omgangsskolevirksomheten , ett eller (som i dette tilfellet) to klasserom i første etasje og leilighet for lærer i annen etasje. Den nye skolen ble tatt i bruk i 1868 for elever fra Nydalen, og fungerte som skole til Grefsen skole sto ferdig i 1905.
Det var en tilsvarende skole på Storo, som nok også rommet elever fra de delene av Nydalen som lå nærmest Storo. I tillegg hadde man skole på Kjelsås (Kjelsås gamle skole, der bygningen fremdeles eksisterer, Kjelsåsveien 111 b, se f.eks.BildeID KX9137).
Alle disse skolene i det tidligere Aker var en følge av en da ny skolelov. Nydalens Bruksskole avløste en skolevirksomhet for barna ved tekstilfabrikkene i Nydalen som hadde tilhold i Spinnerisalen i Øvre Spinneri fra 1857 til 1868, og hadde navnet Elendalen og Nydalens bruksskole. Initiativet til denne skolevirksomheten skal ha blitt tatt av kona til Adam Hiorth, grunnleggeren av det som senere ble Nydalens Compagnie. De to navnene ble tatt med over til skolebygningen i Tverrvei 1, men da de to tekstilfabrikkene ble slått sammen til Nydalens Compagnie i 1895, ble navnet endret til Nydalens Bruksskole. Skolebygningen forble i Aker kommunes eie etter at Grefsen skole  ble åpnet, da som kontor for "kretssykekassen", altså et sted der man kunne heve penger som følge av sykdom. Under annen verdenskrig ble rasjoneringskort delt ut herifra. Bygningen ble revet da Store ringvei kom på begynnelsen av 1950-tallet (åpnet 1955).

Bildene (se 20170050, 51 og 52) er tatt rundt 1930 da Erik Rønnings farmors fetter Leo Olsson var på besøk fra USA.
Leo Olssons mor; Anette Gulbrandsen (Gilbertson) gikk på denne skolen. Hun utvandret fra Nydalen til Minnesota en gang i 1880-årene.


Dato

Identifikator

20170053

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Rønning, Erik

Informant

Rønning, Erik (regnskapssjef)
Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

4.9.2017