Skilt på Bogerud om Plankeveien.

B20170076.jpg

Metadata

Tittel

Skilt på Bogerud om Plankeveien.

Tema

Beskrivelse

Plankeveien
Hovedferdselsvei fra Enebakk til Oslo. Brukt på 1700 og 1800-tallet. Veien var for transport av planker og bord fra sagbrukene i Enebakk og sør i Østmarka. Det var en vintervei og fulgte derfor i hovedsak vann og myrer gjennom marka. Fra Enebakk og Børtervann gikk plankeveien opp til Rausjøen og videre Mosjøen – Skjebreia – Eriksvann – Sør-Elvåga – Langvann – Øgården – Nøklevann - Rustad - Bogerud – Østensjøvannet og videre til Kristiania.
Bildet er tatt 1373 2007.
Litteratur:
Østmarka fra A til Å, Even Saugstad, Frie Fuglers Forlag. Oslo 2000.

Dato

Identifikator

B20170076

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2017-06-07